Vi bygger organisationer. Utifrån moderna krav och behov. För varje behov har vi erfarenhet och kunskap. Och minst en expert. För varje krav har vi minst en lösning.

Vi erbjuder tjänster inom HR, kommunikation, organisation & ledarskap och utbildningar.

Vi kopplar ihop våra strategiska erfarenheter, taktiska kunskaper och kreativa lösningar. Alltid utifrån behoven som våra kunder har och utifrån kundernas kunders förutsättningar.

Vi erbjuder hjälp inom HR, kommunikation, organisation & ledarskap och utbildningar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Strategi

Vi hjälper våra kunder att ta sitt varumärke vidare, med en tydlig strategisk vision och en gemensam plan för hur man ska nå målen.

Förändringsledning

Motstånd är naturligt – det är också det största hindret för en lyckad förändringsprocess. Vi hjälper företag att hantera reaktioner och förändringsmotstånd.

Chefsträning (CT)

Utveckling skapas i verkliga situationer. Med individuellt anpassade utvecklingsprogram hjälper vi företag att hantera verksamhetens krav och utmaningar.

Design

Vi hjälper företag att ta fram effektiv visuell kommunikation, som både syns och känns.

Indirekt Ledarskap (IL)

En utbildning i hur man gör för att både leda genom underställda och genom att vara en förebild.

Coachning

Vi hjälper ledare att utarbeta ett coachande arbetssätt med fokus på stöd, konfrontation, inspiration och motivation.

Grupputveckling

Projekt- och teamarbete bli allt vanligare. Vi behandlar frågeställningar som kommer att behöva hanteras och fallgropar som kan uppstå på vägen.

Sociala medier grundkurs

I vår grundkurs tittar vi på varför sociala medier är viktiga och hur de kan användas för att få bästa möjliga effekt.

Reklam

Kreativ, genomtänkt och bra marknadsföring är en förutsättning för företag att nå ut. Vi ser till helheten med kreativa lösningar i egna, köpta och förtjänade kanaler.

Digitalt

Med kunden och kundens kunder i fokus skapar vi innovativa och effektiva digitala lösningar.

Support

Vi tillför rätt kompetens under begränsad tid. Alla personalfrågor är viktiga, små som stora.

Rekrytering

Marknadsledande metoder och system gör det enkelt för oss att hitta rätt kandidat. Vi tar hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Varumärkesanalys

Genom att förstå kundens kund hjälper vi företag att fastställa vart de befinner sig i nuläget – och hur vi tar nästa steg tillsammans.

Bygga varumärke i sociala medier

Vi hjälper företag att ta fram strategi, taktik och operativt arbete för arbetet i sociala medier.

Stöd till medarbetare och chefer

Vi genomför olika former av stöd- och utvecklingssamtal med medarbetare och chefer.

Organisationsutveckling

Vi hjälper företag att sammanställa vad som ska kommuniceras vid införande av nya mål, roller och visioner, så att hela organisationen styr mot samma mål.

Varumärkesberättelser

Tillsammans med våra kunder berättar vi historien om varumärket på ett fängslande sätt.

Mentorskap

Vi ger dig verktygen för att utveckla ett givande mentorskap, både för dig själv och adapten.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Vi behandlar ledarskapets problem och möjligheter. Och vilken ledarstil som löser en uppgift och skapar utveckling i gruppen på samma gång.

Employer Branding

Vi arbetar med våra kunder för att bygga självförstärkande kulturer, som inspirerar och skapar konsekvens i hur man arbetar med med varumärket, inifrån och ut.

Organisationsanalys

Vi utreder och analyserar organisationens nuläge och utvecklingsmöjlighet inom marknad, försäljning, produkt/tjänst, produktion, personal, organisation och ledning.

Situationsanpassat ledarskap

Vi hjälper ledare att analysera utmaningar i en förändringssituation och skapar verktyg för att hantera dem.

Utvecklande Ledarskap (UL)

Med utgångspunkt i Försvarshögskolans koncept hjälper vi ledare att öka effektiviteten i sina organisationer och arbetsgrupper.

Redo att prata med en expert?

Kom igång direkt! Fyll i vår snabb-brief eller kontakta någon av våra experter.